Burgemeester weert zich met #FAKE NEWS

24 Januari 2021

Burgemeester weert zich met #FAKE NEWS

“Groen heeft liever niet dat de vervuiler betaalt”- #FAKE NEWS Op 6 januari 2021 verscheen dit merkwaardige bericht op de OpenVld-website. De auteur – niemand minder dan uw burgemeester – beweert dat “wie slecht sorteert en daardoor veel restafval meegeeft, vanaf 2020 ook meer gaat betalen voor het huisvuil. “Alle partijen zouden Diftar zien zitten, ‘maar het enige Groene raadslid niet.’ – Mocht u twijfelen … dit is flagrant FAKE NEWS! Hoe de vork in de steel zit, kon u al lezen op deze website. We vatten even samen. Om te beginnen betaalt iedereen die meer bruine zakken vult dan een ander nu al meer. Hij moet immers meer zakken kopen. Hij betaalt per volume, niet strikt per kilogram, maar wel a rato van zijn aanbod. En precies dat is Diftar. Wat wordt in 2022 dan anders? Daarover zijn de prognoses 2022 van Ecowerf over de ophaalkost van het afval en de verwerkingskost duidelijk. Wat blijkt: vanaf 2022 verdubbelt de ophaalkost en tegelijk vermindert de verwachte hoeveelheid restafval en dus de verwerkingskost. De ‘vervuiler’ betaalt m.a.w. voor een dubbel zo dure ophaling, niet voor een grotere vervuiling!!! Hoe dat komt? De ophaling gebeurt vanaf 2022 met nieuwe voertuigen, uitgerust met een laadarm, een automatische weging en een automatische verrekening via uw persoonlijke Ecowerf-account- waarop u overigens altijd minsten 50 euro saldo moet hebben staan. De ophaling zo organiseren kost dubbel zoveel tijd als zakken ophalen, vereist meer en duurdere vrachtwagens – met meer uitstoot - en meer personeel. Ook moeten er massa’s nieuwe kunststof (HDPE – polyethyleen) containers worden gekocht om te verhuren aan de klant. Ecowerf  kiest dus voor een fikse investering in materieel… en die wordt vanaf 2022 verhaald op de ‘klant-verbruiker’ i.p.v. op de gemeente. Die klant kan zelfs niet veranderen van dienstverlener. Geen vrije markt dus, hoezeer de burgemeester - die overigens voorzitter is van de Raad van Bestuur van Ecowerf - ook op zijn blauwe strepen staat.  Tot slot: omdat met het fake verhaal over de Diftar-afkerige Groenen wellicht niet alle alerte burgers te misleiden zijn, heeft het bestuur alvast de intentie aangekondigd om de pil te vergulden door een toekomstige taxshift. Garanties zijn er daarvoor vooralsnog niet. In 2023 kan u dus hopelijk (een deel van) uw meerkost voor de afvalophaling recupereren via uw belastingfactuur.