Marleen De Vry

Lijsttrekker

Jan Maes

2de plaats

Martine Vandebon

3de plaats