07 jan 2019

Afschaffing trage wegen in dubieuze versnelling

Een alarmerende evolutie: wie niet blij is met een buurt- of voetweg op zijn perceel, laat de gemeente die nu zonder omhaal afschaffen. Tot voor kort moest je aantonen dat de weg al minstens 30 jaar in onbruik was of dat er alternatieve buurtwegen vlakbij waren. De weg werd dan afgeschaft of verlegd naar de perceelsgrens. Nu zwaai je met de magische formule “optimalisering van het gebruik van de omliggende percelen” en weg is de weg. Of hoe de gemeente veilige wandelpaden en schoolroutes zomaar laat verdwijnen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.