30 jun 2019

CD&V laat 50 – 70 – 50 – 30 km/u verder bestaan!

Wie dacht dat het bordenveld langs onze straten eindelijk bij het oud ijzer zou belanden, is er aan voor de moeite. Het moet gezegd: hier en daar werd een holle weg of een bospad afgesloten voor doorgaand verkeer, er kwamen oversteekplaatsen voor voetgangers buiten de bebouwde kom en extra parkeerplaatsen voor mensen met een fysieke beperking.  Mooi zo.

Maar aan de grote wrevel over de 50 – 70 – 50 - 30 – 50 km/u op de Statiestraat, de Rillaarsebaan, de Achterheuvel komt geen einde, ook al zijn de bewoners daar quasi unaniem tegen het systeem.

Idem voor de fraai geschilderde suggestiestroken in Kruis- en begin Heuvelstraat en op de Rillaarseweg. Zowel op de website van Mobielvlaanderen als in de rechtenkrant.be als bij de fietsersbond kan iedereen lezen dat “fietssuggestiestroken geen alternatief zijn voor fietspaden”. Ze hebben geen enkele juridische waarde en ze zijn ook geen wegmarkering. Als er veel autoverkeer is, zijn fietssuggestiestroken gewoon gevaarlijk. Bij weinig of traag verkeer (zone 30), is de aanleg van fietssuggestiestroken niet nodig. Dit lijkt ons heel duidelijk. Tip: waarom geen fiets- of schoolstraat organiseren!

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.