CHÂTEAU MIGRAINE IN HOUWAART?!

Tielt-Winge heeft een lange historie van zonevreemde ingrepenvoor lucratieve doeleinden, telkens onder liberaal bestuur: eenGouden Kruispunt, een golfterrein, een recreatiegebied datwoongebied wordt. En nu ? een wijngaard op een voormalig stort! De gemeente Tielt-Winge is krap bij kas enzette daarom onlangs zowat al zijn vastgoed inde etalage. Bos, bouwgrond, natuurgebied, eenwoning. Alles. Tot het voormalig stort vanHouwaart toe. Ideaal toch voor wijnbouw, zomeent het bestuur. Niet volgens Groen.Minstens 30 jaar is er gestort: puin, asbestplaten,stapels landbouwplastic, halfvollebidons, plastic kerkhofbloemen en god weetwat. Groen haalde er in de aanloop naar devorige verkiezingen in een mum van tijd tienzakken puin weg. Wat er ooit van het talud vande Houwaartseberg naar omlaag is gekeild,weet geen mens. Wel dat er telkens grond ?kwatongen beweren slib ? overheen ging en hettalud daar minstens zes meter door opschoof.Het perceel is gesaneerd, beweert de burgemeester.Klopt niet, zo menen omwonenden.Klopt niet, zo filmde ROB. Ook de wijnboerenzijn niet opgezet met dit 'restperceel', zoals hetzedig wordt genoemd. Dat lieten ze weten. Wathen betreft komt er geen Château Migraine.Wat dan wel? Blijkt dat het voormalige stortgelegen is pal in waardevol, door Europabeschermd Natura 2000-gebied. Het gaat omeen bos dat ooit deel uitmaakte van eenhistorisch bos, een droog boshabitat nog wel,een type waarvan er juist meer moet komen.Natura 2000 verbiedt ontbossing en legt op omhabitats in goede staat te brengen en tehouden. Dit beschermd natuurgebied mag nietvan functie mag veranderen. Zelfs eencompenserende aanplant in het Papenbroek isgeen optie. Dat is immers een nat type bos.Afblijven dus!!!Uiteraard is sanering wenselijk, al is het maardat alle landbouwplastic uit de boshumusverdwijnt. Op 17 maart zetten de schepenen hunbeste been voor om de gemeente van zwerfvuilte ontdoen. Groen adviseerde als locatie deHouwaartseberg. Afval is er in overvloed.Makkelijk ook voor ROB. Zij weten al de weg!

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.