De budget-ondraaglijke last van de Aquafin-werken – Het kan anders!

23 December 2017

Dat de Aquafin/Riobra-werken de Tieltse wegen massaal in een zandbak of zelfs modderpiste  veranderen is geen pretje. Huizen, winkels en horeca zijn langdurig slecht bereikbaar, ook al doen de aannemers hun best om niemand echt te blokkeren. De vraag rijst dan of dit echt wel moet. Die werken wegen als een molensteen op het gemeentelijk budget. De gemeente bespaart in 2018 nog maar eens 8 à 10% op haar werkingskosten. Is dat de 'verfraaiing van de gemeente' wel waard? En vooral, is er geen alternatief? Kan de scheiding van afval- en regenwater niet anders worden aangepakt? Het antwoord is 'ja'. Alleen moet je dan de mega-tanker van de betonboeren keren en een creatieve oplossing aanreiken. Op het platteland zijn overal tuinen en groen, die regenwater kunnen opvangen. Waarom dan een extra riolering aanleggen? Als de gemeente ervoor zorgt dat elk gebouw een regenput met overloop naar de tuin heeft ? of cadeau krijgt ? dan is het niet nodig om goede wegen op te breken en ze achtereenvolgens 2,5 m (voor de eerste buis) en dan 1,5m (voor de tweede buis) uit te graven. Een kwart van de pompinstallaties zou volstaan en voor de prijs van 5km dubbele riolering zou de hele gemeente ontkoppeld zijn. Een dwaas voorstel? Groen vindt van niet. Het punt is dat dit nooit is aangekaart toen lang geleden de zoneringsplannen werden gemaakt.