Droogtebestendig hemelwaterplan graag!

Droogtebestendig hemelwaterplan graag!

Groen drong opnieuw aan op een hemelwaterplan dat niet alleen inzet op infiltratie d.m.v. nieuwe grachten, maar ook op veel meer opvang en hergebruik van regenwater. Meer blauwe landschapselementen – grachten dus – en minder beton, daar kan geen mens tegen zijn. Maar bij grote droogte volstaat dat niet. Dan zorg je ervoor dat burgers in plaats van een nieuwe regenwaterriool een regenput met aansluiting krijgen. Tielt-Winge geeft subsidies voor regenputten bij oudere woningen, maar voorziet daarvoor nauwelijks budget. Bij het plaatsbezoek van de ontkoppelingsexpert werd over die subsidie met geen woord gerept. Gevolg: het regenwater stroomt nu van de daken netjes in de nieuwe riool. Toch een heel kortzichtige besparing op de uitgaven van de gemeente! Nieuwe huizen hebben wel een verplichte regenput, maar na 3 tot 4 weken droogte is de 7000 liter van een standaardput op. Die standaard moet dus naar minstens 10.000 liter voor een doorsnee gezinswoning. Of dit oppositievoorstel wel zijn weg vindt naar een effectief hemelwaterplan… is de vraag!