Exit potentieel stiltegebied. Lawaaisporten meer dan ooit welkom in T/W.

Onlangs presenteerde het schepencollege zijn  "oplossing" voor het "probleem" van de lawaaisporten. Tot vorig jaar gold een beperking tot 2 'crossen' per jaar. De MAR adviseerde echter om wedstrijden met "onploffingsmotoren" te schrappen. Ook de buurgemeenten weren ze, om evidente milieuredenen. Het college verdubbelde echter het aantal crossen van 2 tot 4 per jaar. D.w.z. dat in totaal 8 dagen geoefend en gecrosst kan worden. "Ieder moet het recht  hebben om in Tielt-Winge zijn hobby uit te oefenen" luidde het oordeel van milieu- en sportschepen Broos. Maakt niet uit of deze vereniging in Tielt-Winge gevestigd is of niet." Bovendien? is een retributie niet eens verschuldigd! Een voorkeursbehandeling van formaat dus voor de cross-"sport", die andere sporten bepaald niet te beurt valt. Ouderwetse politieke cultuur? Zonder enige twijfel!

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.