Fietssuggestiestroken in de dorpskernen? Groen Tielt-Winge wil eerst autoluwe dorpskernen!

Viel het u al op dat sommige rode fietspaden in Tielt plots aansluiten op een grijs voetpad?  Bijvoorbeeld op de Rillaarseweg ter hoogte van het gemeentehuis. Ook op de Heuvel ter hoogte van de Kruisstraat. Een slordigheidje? Neen. Het grijze ís een voetpad en dus alleen oké voor voetgangers en voor kinderfietsen. En het rode? Dat wordt een voetpad, althans binnen de bebouwde kom! Rijd je die binnen, dan stopt het fietspad en worden fietsers, auto's, bussen en vrachtwagens gemengd ! De fietsers zijn alleen "beschermd" met een geverfde fietssuggestiestrook. Groen Tielt-Winge ziet dat niet zitten. Dit is geen maatregel die het fietsen zal aanmoedigen. Integendeel. Ouders vinden de fietsroute naar Tielt-Wingse scholen nu al onveilig. Dat wordt zeker niet beter als hun kinderen op fietsen met een diameter groter dan 50 cm de straat op moeten.                                             Groen vindt gemengd verkeer prima in een stad, waar doorgaand verkeer nauwelijks nog bestaat. Als tweede stap dus in een reeks maatregelen van autoluwe openbare ruimte. Zonder de eerste stap, het weren van doorgaand verkeer, is zoiets levensgevaarlijk. Hoe makkelijk zou je onderaan de Blereberg op je fiets omver gereden worden? Geen mens die dat wil uitproberen. Groen stelt voor om eerder, d.w.z. in afwachting van die belangrijke eerste stap, de trage weggebruikers te mengen en dat kan! Met het bord D10 hierboven. Fietsers rijden sowieso voorzichtig als er een voetganger in het vizier is. Dat moeten ze ook. En ouders kunnen dan samen met hun kroost op het fietsvoetpad. Iedereen weet bovendien dat een incident op een fietsvoetpad zelden zware gevolgen heeft. Maar een aanrijding op de weg bij 50 km/u kan fataal zijn. Willen we meer mensen op de fiets, dan moeten we in ieder geval zorgen voor veilig fietsen! 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.