GROEN VANDOEN in 2021

GROEN VANDOEN in 2021

2021 was het jaar waarin corona ons een neus zette. Een snelle exit kwam er niet. Afstand houden, voorzichtig zijn, niet met velen samenkomen was het devies. Echt niet leuk! Of we daardoor ook stil zijn gevallen? Neen! Lees hier wat we in 2021 op de plank hadden. 1. Van dure Diftar en #FAKE NEWS naar taxshift Op 6 januari 2021 al zocht de burgemeester een bliksemafleider voor de dure Diftar die hij wilde invoeren. “Groen heeft liever niet dat de vervuiler betaalt,” bazuinde hij uit. #FAKE NEWS was dat. Want de fikse prijsverhoging die ons wacht, heeft niets te maken met de verwerking, maar met de ophaling van afval én met de volautomatische verrekening daarvan via de chip in uw container. Dat hele instant betaalsysteem, een paar duizend nieuwe containers, de extra ophaalwagens en extra personeel kosten gewoon heel veel. Vandaar dat in de simulatie van Ecowerf de ophaalkost verdubbelt, terwijl de ‘verwerkingskost’ daalt. Het gemeentebestuur ziet zijn kosten ook dalen, zoveel zelfs dat als compensatie een taxshift werd beloofd. Daarrond bleef het een jaar lang ijzig stil. Maar op de valreep hield CD&V woord. De aanvullende personenbelasting gaat van 8,5% naar 7,9%! Let wel: eind januari 2022 start Diftar. De taxshift merk je pas in 2023, (een jaar voor de verkiezingen.) 2. Groen loodst Tielt-Winge in de Statiegeldalliantie Groen ging ook in 2021 op pad om zwerfvuil te ruimen. De jongste Mooimaker was 3, de oudste 73 jaar oud. De buit: plastic bekers, bestek en flesjes, blikjes, weggewaaide rommel, glas ook. Bij bushaltes: mondmaskers en peuken. Vele uren opruimwerk ieder jaar. Kan dat niet anders? Is zulk afval niet te vermijden? Toch wel. Met statiegeld recupereren Noorwegen en Duitsland 90% van de drankverpakkingen. Er ligt 70% minder rotzooi in de berm. Toch de moeite! Wij dienden daarom voor de tweede keer een motie in om aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. En bingo! 16 stemmen voor, 3 tegen (N-VA). Daarmee zijn wij de 194ste Vlaamse gemeente (op 300) die de stap zet!   3. Basisbereikbaarheid Tielt-Winge = busje komt niet meer Ondanks fel protest uit Tielt-Winge en Bekkevoort gaat het vervoerregioplan Leuven door. Dat belooft meer bussen… op de as Lubbeek-Leuven. Verder in het Hageland worden bussen zeldzaam. Op de schoolbus na. Die blijft rijden na hevig protest alom. Het nieuwe toverwoord “basisbereikbaarheid” oftewel “kostenefficiënt openbaar vervoer”, betekent dan ook de afbouw van alle niet-winstgevende lijnen. Blijven over: de snelle lijnen op de hoofdas Leuven–Diest, wellicht alleen tijdens de spitsuren en met minder haltes dan nu. Langs de Blereberg zie je flextaxi’s op het plan. Wie die zal organiseren of betalen? Niet de Lijn. Per auto naar Tielt-Statie dan maar? Te weinig parking. Per fiets en meteen tot Leuven? Voor de fietssnelweg Diest-Leuven is geen geschikte bedding gevonden. Exit de fietssnelweg dus. Na de heraanleg van de N2 tussen Robbesrode (Bekkevoort) en Tielt-Statie kan je wel veilig en comfortabel fietsen naar Bekkevoort en Diest. Of hoe de vervoersregio vervoersarmoede creëert! 4. Tragewegenplan vervangen door schimmig afschaf-plan?! Al 9 jaar dringen we aan op een gemeentelijk Tragewegenplan. In 2021 leek een uit de hand gelopen burenruzie de zaak te zullen bespoedigen. 57 mensen getuigden toen dat ze een verbindingspad in Houwaart wel degelijk kenden en het pad in de laatste 30 jaar ook hadden gebruikt. Het bestond dus. Het omgekeerde geldt echter niet zomaar. Een pad afschaffen moet sowieso de uitzondering zijn. Dat stelt het Decreet Gemeentewegen. Toch is dat afschaffen bijna dagelijkse kost. Naast het digitale toeristische wandellussenplan – dat een prima wandelplan is – heeft de gemeente volgens de bevoegde schepen ook een ander, niet publiek en evenmin goedgekeurd ‘wandellussenplan’, dat de gemeentelijke landmeter ‘helpt’ bij afschaffingsdossiers. Dat schimmige plan zou zijn ontstaan toen ‘mensen van de dienst, de schepen en anderen’ en petit comité de velden zijn ingestapt om ‘met eigen ogen’ te constateren dat sommige voetwegen ‘overbodig’ zijn. De gemeentelijke landmeter volgt de ad hoc ‘beoordeling’. De meerderheid in de gemeenteraad keurt de dossiers vervolgens gewoon goed. Mooi geregeld toch? Het Decreet Gemeentewegen stelt nochtans een ‘Gemeentelijk beleidskader’ – dus een heus Tragewegenplan - voorop én een participatietraject om een onpartijdige visie mogelijk te maken. Bekkevoort klaarde de klus al in 2017, inclusief verplicht participatietraject. Overal tussen de velden vind je er wandel- en fietspaden en die worden intensief gebruikt. Waarom kan dit niet in Tielt-Winge?! Zelfs aan het retributiereglement ‘procedures gemeentewegen’ hangt hier een geurtje. Veruit het duurste landmeetkantoor kreeg immers de opdracht om alle verleggings- en afschafdossiers uit te voeren. We vroegen de gouverneur om dit dossier toch eens in te kijken en het zo nodig in overeenstemming te brengen met de wet op de overheidsopdrachten. 5. Een zee aan verkeersborden maar verkeersveiligheid … mijn gedacht! De permanente zones 30 en de grotere bebouwde kommen in het nieuwe verkeersreglement zijn prima! Alleen, waarom is het smalle Dag-en-Nachtstraatje geen éénrichtingsstraat? Waarom is de bordenrij 30 - 50 – 70 – 50 op de Achterheuvel niet gereduceerd tot 50 – 30 (bij de school)? Waarom mag je op de Beurt – o.a. vlakbij de crèche! - door vijf opeenvolgende bochten van 90° scheuren tegen 70 km/h? Verkeersveiligheid is hier nog steeds niet prioritair! Triest! Al jaren wijzen we ook op de bedrieglijke veiligheid van fietssuggestiestroken op schoolroutes als de Blereberg. Bescherming bieden ze niet als het erop aan komt. Toch verandert er niets. Wel halen we met vier voorrangsborden op elke kruising van veldwegen vlotjes het verkeersbordenrecord. Waartoe zo’n origineel voorrangssysteem dient? Goede vraag!    6. Klimaatplan Tielt-Winge … Euh… Wablieft? Niet te geloven… De klok tikt voor het klimaat, maar Tielt-Winge heeft nog geen letter van het klimaatplan uitgeschreven. Of toch? Het infoblad mei 2021 jubelde dat we goed bezig zijn om in 2030 40% CO2-reductie te halen. Alsof dat geen 60% moet zijn! Hoe we dat aanpakken? Euh… 1. We hebben (nog steeds) subsidies voor regenwaterputten bij oude huizen (die nauwelijks worden gebruikt). 2. We schakelen over op LED-verlichting (al een tijd). 3. We hebben een bomencharter (Mooi! Mooi!) en 4. INL beheert alle groen duurzaam. (Super!) Hoe we hiermee ooit onze reductie kunnen halen zonder iets te doen aan woningisolatie en aan mobiliteit? Zonder meetbare doelstellingen? Zonder actieplan? Kom aan! Een maand later viel het water in Wallonië zonder ophouden met bakken uit de lucht. Maar Tielt-Winge mist nog steeds iedere ambitie om als lokaal bestuur de klimaatcrisis aan te pakken. We moeten niet alleen de eigen gebouwen maar ook het hele woningenbestand in de gemeente CO2-neutraal helpen maken, zonnepanelen installeren op publieke gebouwen en scholen, mobiliteit, landbouw en energie anders aanpakken. De eindmeet is 2050, al wacht het klimaat niet met opwarmen en helpt kop-in-het-zand niet tegen overstromingen. De meestappers in #BackToTheClimate – onder wie een tiental dorpsgenoten - hadden dat alvast begrepen!   7. Hoe doet Tielt-Winge het? Kijk eens in de Gemeentemonitor! Hoe doet Tielt-Winge het in vergelijking met Vlaanderen of Bekkevoort of Scherpenheuvel? Dat vertelt je de Gemeentemonitor, zowel de korte, samenvattende versie van 2020, als de complete editie. Met een paar kliks vind je een pak info in heldere diagrammen. Boeiende lectuur is het zeker! Wat valt op? De mensen wonen hier graag. En over de politie zijn we heel tevreden. Het vertrouwen in ons bestuur is echter laag: 24% tegenover 34% elders. Amper 27% voelt zich wel eens geconsulteerd. De speelvoorzieningen voor kinderen vallen tegen. De verkeersinfrastructuur – vooral voor veilig fietsen – ook. Dus kiest maar 25% (Vl. 42%) voor de fiets en 77% (Vl. 66%) voor de auto. Veilig fietsen naar school is niet evident. Het percentage ongelukken met fietsers en voetgangers is best hoog. 23% is afhankelijk van busvervoer. Die bus moet dus blijven! Veel steun om zonnepanelen te installeren krijgen we niet (40,2%). Conclusie: hier is nog veel werk aan de winkel!!! 8. Overlast en onveiligheid door jagers gemeld bij de politiezone Vorig jaar was het gevaarlijk wandelen, fietsen en spelen op en rond de Ossenberg, de Witte Weg, de Achterheuvel en in de Broekstraat. Jagers knalden er op ieder denkbaar moment op los en dat soms drie keer per week. Ze zetten tamme fazanten uit, die ze vervolgens tot vlak bij huizen achterna zaten en afknalden. Omdat we het compleet onverantwoord vonden dat jagers een hele buurt onveilig kunnen maken terwijl joggers, wandelaars, fietsers en spelende kinderen ook buiten zijn, stapten we met een paar rake getuigenissen naar de politie. Die nam de melding serieus, waarvoor dank! De dolle schutters lijken nu van de aardbol verdwenen. 9. Niemand hoort ons, niemand ziet ons … in de Raad van Tielt-Winge De gemeenteraad is per definitie een openbare vergadering mét publiek en pers. De notulen en het zittingsverslag kon je nalezen op de website. Tot 2 jaar geleden. Toen kwam er plots een ‘audioverslag’ dat de burger niet kan raadplegen. Is dat omdat de kwaliteit van de tape zo slecht is dat niemand – zoals schepen Willems mocht ondervinden - achteraf nog verstaat wat is gezegd of gevraagd? Maar niet geklaagd. Dankzij corona kregen we een gelivestreamde raad. Iedereen kon weer meeluisteren. Eventjes, want het bestuur vond die livestream toch wat duur voor maar 10 raden per jaar. Nu is de gemeenteraad een hybride onderonsje zonder publiek of pers. Die mogen binnen, maar ze worden niet meer uitgenodigd. Niemand hoort ons, niemand ziet ons dus. Het lijkt wel of iemand in het bestuur zeer beducht is voor pottenkijkers! 10. Toch fusie in 2024? Kortenaken ging in 2020 niet in op het huwelijksaanzoek van Tielt-Winge. Nu stuurde het zelf een aanzoek en zowel Tielt-Winge als Bekkevoort hapten toe. Het voordeel? We komen samen aan 25.001 inwoners (K 7891 + B6327 + TW 10.783) en dan komt Vlaanderen over de brug om schulden over te nemen. Financieel zit dit dus goed. Maar… een ménage à trois heeft maar één burgemeester en één algemeen directeur. Toch niet simpel dus! 11. Kerkenbeleidsplan in tweede fase De herbestemming van Sint-Denijs, Sint-Mattheüs, Sint-Martinus en de nevenbestemming voor Sint-Pieter kan starten. De basisdocumenten zijn klaar en de inwoners van Houwaart, Meensel, Tielt-Berg en Kiezegem zijn bevraagd. Die stelden vooral occasionele culturele activiteiten voor: concerten, tentoonstelling, muziekles, yoga, uilenobservatie. Wat is nog mogelijk of wenselijk? Kan de jeugd van Houwaart iets doen in hun kerk? Is een boerenmarkt een optie? Kinderopvang? Laat het ons weten! 12. Huistaakbegeleiding ’t Hagekind – Help jij mee? Niet elk kind heeft het geluk dat zijn ouders kunnen helpen bij schooltaken. Maar ieder kind verdient het om vooruit te gaan en bij te leren. Daarom is de ondersteuning nodig van huistaakbegeleiders op dinsdag en/of donderdag (15u45 tot 17u). Wie helpt? Laat het weten aan Vera Reussens! Veel dank!   13. Word ambassadeur voor windenergie in burgerhanden De Vlaamse burgercoöperaties voor hernieuwbare energie vinden eigenaarschap van windenergie op land én op zee belangrijk, want met een coöperatieve aanpak hou je winsten bij de burger en maak je de energietransitie eerlijk en democratisch. Bij elk windproject zou een participatieplan met verplicht lokaal eigendom moeten komen. Je kan die idee promoten door op sociale media windkiekjes en positieve ideeën over burgerenergie en de energietransitie te posten en met #burgerenergie en #globalwindday te delen. De Vlaamse coöperaties trekken met hun eis ook naar onze energieministers.