KOOPJES MET WRANGE SMAAK

Het was hommeles donderdag op de gemeenteraad van  Tielt-Winge. De fracties van N.VA, CD&V en Groen lieten het schepencollege weten dat de massale verkoop van gronden die het college op eigen houtje organiseert, zowel juridisch als deontologisch hoogst bedenkelijk is. Het Gemeentedecreet laat immers helemaal niet toe dat een goede huisvader achter de rug van zijn huisgenoten zijn hele tuin, boomgaard en weide verkoopt. Dat is precies wat het schepencollege doet met de 'koopjes' die al georganiseerd zijn. Ook de minachting van het college voor de raad en indirect voor de Tielt-Wingse burger zit de raadsleden hoog.  Bovendien, zo stelt de oppositie, ontbreekt essentiële informatie in dit dossier. "We hebben alle stukken opgevraagd, maar zelfs een schattingsverslag ontbreekt," zo klinkt het.  "Hoe kan je dan in eer en geweten oordelen? " De oppositie besloot dan ook om niet deel te nemen aan de stemming. De raadsleden namen plaats in het publiek. Ze zullen ook klacht neerleggen bij de gouverneur. De oppositie vreest tenslotte, dat met name kleine pachters en huurders aan het kortste eind trekken bij de mega-verkoop van het bestuur. 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.