Niemand hoort ons, niemand ziet ons … in de Raad van Tielt-Winge

Niemand hoort ons, niemand ziet ons … in de Raad van Tielt-Winge

De gemeenteraad is per definitie een openbare vergadering, waar publiek en pers welkom zijn. Tot oktober 2019 kon iedereen zowel notulen (beslissingen en stemgedrag) als het zittingsverslag (blik op de discussie) nalezen op de website. Dat werd plots vervangen door een audio-opname, die niet meer bedoeld is voor de burger. Alleen raadsleden krijgen ze. Is dat omdat de kwaliteit van de tape zo slecht is – zoals schepen Willems al mocht ondervinden - dat zelfs deelnemers niet meer verstaan wat is gezegd of gevraagd? De facto is er dus gewoon geen verslag. Maar niet geklaagd. Samen met corona kwam de Teams-vergadering én de livestreaming van de raad. Een lichtpunt. Eventjes maar want het bestuur bedisselde dat die livestream toch te duur was voor ocharm 10 raden per jaar. Dat lazen we ergens diep weggestopt in het meerjarenplan tussen de bezuinigingen op printen en kopiëren en de postbedeling! Weg dus met de livestreaming. De raad is nu een hybride onderonsje zonder publiek of pers. Ofwel mogen die niet binnen wegens corona, ofwel is er wel toegang maar krijgen ze geen uitnodiging. Van het publieke karakter van de raad blijft dus weinig over. Niemand hoort ons, niemand ziet ons. Zo is het. Het lijkt wel of iemand in het bestuur zeer beducht is voor pottenkijkers…