OCMW geeft energiesteun. Nu nog de rechthebbenden vinden!

27 Januari 2023

OCMW geeft energiesteun. Nu nog de rechthebbenden vinden!

Ken je zulke gezinnen? Breng hen op de hoogte of vraag het OCMW om contact op te nemen.

Ben je of ken je: een gezin mét kinderen en een netto-inkomen van max. 3500 euro per maand, een koppel zonder kinderen en een inkomen van 3000 euro, een alleenstaande met max 1920 euro, en ben je tot nu toe nog geen OCMW-cliënt, dan krijg je voortaan van het OCMW maandelijks respectievelijk 75, 65 of 50 euro voor je energiefactuur. Tot 30 april kan je de premie aanvragen ofwel online ofwel met het formulier in het infoblad van maart. Ken je zulke gezinnen? Breng hen op de hoogte of vraag het OCMW om contact op te nemen.

Mensen met OMNIO-statuut en ook (jonge) gezinnen met een laag inkomen (24.600 € per jaar + 5000 € per persoon ten laste) kunnen binnenkort ook korting (‘sociaal tarief’) krijgen voor hun restafval. Ben of ken je iemand in dat geval? Bel ( 016 63 40 08) of mail het ocmw.