30 sep 2018

Onze visie op de startnota RUP Gouden Kruispunt in Het Laatste Nieuws

Om het Gouden Kruispunt te regulariseren en de ooit zelf veroorzaakte verkeersproblemen op te lossen is er een werkgroep opgericht met de handelaars van het Gouden Kruispunt. Zij betalen studiebureau Antea om een ontwerpnota, een grondig onderzoek in het najaar en een definitief rapport op te maken voor het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Gouden Kruispunt. Een wel erg sterke vermenging van de privébelangen van de handelaars met ons publiek belang. Of het Gouden Kruispunt er leefbaarder en duurzamer op wordt, is zeer de vraag. Je kan het handelaars moeilijk kwalijk nemen dat ze opkomen voor hun belangen. Dat is de taak van het lokaal bestuur! Of hoe het belang van de Tielt-Wingenaar bij voorbaat is verkocht. Lees meer

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.