22 dec 2019

Participatie van burgers? Voorstel Groen.

Begin november lanceerde Groen het voorstel om een concreet ‘verzoek dat aan een orgaan van de gemeente’ wordt gesteld door 2/3 van de omwonenden (16+ in leeftijd) op zijn minst te bespreken op dat ‘orgaan’ of het aan de gemeenteraad voor te leggen. Het kan daarbij gaan om een snelheidsbeperking, het organiseren van een speelstraat, het aanbrengen van een bank of speeltoestel in je buurt, vragen dus met weinig of geen budgettaire impact. Of dit voorstel afgeschoten wordt of niet, vertellen we u in februari. Pas dan wordt opnieuw over participatie (zoals beschreven in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad) vergaderd. Op substantiëlere participatie rekenen we niet tijdens dit bestuur. Ooit misschien wel.  Meer weten?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.