Programma


Het kan anders in Tielt-Winge!

Wat wil Groen anders? Waarin willen we het verschil maken?                                            

Tielt-Wingenaars hebben veel verzuchtingen. Bij ons is de auto nog onverkort koning. Kinderen kunnen niet veilig naar school fietsen. In onze dorpskernen wordt elk appartementenproject vlotjes vergund. Publieke natuur ging massaal in de etalage. Op wijnbouw zetten we in. Op bioteelt en korte keten nog steeds niet. In de Kaaskorf willen burgers de inrichting van hun wijk mee in handen nemen. Veel werk dus op de plank! Groen staat klaar om het verschil te maken!

Hoe wil Groen besturen?

Goed bestuur is transparant bestuur. Goed bestuur betrekt burgers en verenigingen bij de besluitvorming. Dat is wat onze mensen onverkort verwachten!

Download het programma

Lees het volledig programma