Slimme mobiliteit

08 April 2009

Onlangs veranderde het College de voorrangsregeling op de lokale wegen. De voorrang van rechts -vervelend als je op een tweebaansweg moet stoppen voor ieder zijweggetje ? verdween voor de voorrang van de hoofdweg. Chauffeurs kunnen naar hartenlust optrekken, althans tot de zone-50-borden hen weldra intomen. Van het reële gevaar van rechts naar het hypothetische gevaar van een bon, een staaltje mobiliteitsbeleid op zijn Tielts. Wat wil GROEN? GROEN stelt dat mobiliteit samenhangt met ruimtelijke ordening. Dorpskernen moeten aantrekkelijk en autoluw zijn. Dat kan door de inrichting zelf van de dorpskern en door voorrang van fietsers en voetgangers op koning auto. Dan pas verdwijnt het onveiligheidsgevoel. Leefbare dorpskernen zijn meer dan "bebouwde kom" of een verbindingsweg met huizen erlangs. Ze hebben verscheidene functies.

Voor de schoolroutes opteert GROEN zoveel mogelijk voor het gescheiden-wegen-principe via veld- en trage wegen. Elders zijn kwaliteitsvolle fietspaden de oplossing. Pas dan worden ouders aangemoedigd om hun kinderen naar school te laten stappen of trappen!