Tielt-Winge gaat voor slim klimaatplan!

24 Juni 2023

Tielt-Winge gaat voor slim klimaatplan!

Slim klimaatplan: CO2 reduceren met kernverdichting, pleinenbeleid en een boompje hier, een hegje daar! Hoe naïef kun je zijn!  

Bravo voor het kersverse Hemelwaterplan (prijs € 50.000) met zijn degelijke prognoses en tips voor buffering-, opslag en infiltratie van regenwater! De vraag is alleen welke maatregelen we effectief zullen nemen en wanneer. Dat staat er helaas niet bij.

Het klimaatplan (kostprijs € 5.000) bulkt eveneens van de ‘adaptatie’-ideetjes, behalve ‘tegelwippen’ dan. Over mitigatie (= reductie CO2) vind je pas iets op het einde van vier documenten.  Nochtans becijfert het SECAP dat 47% CO2 van onze huishoudens komt en 40% van vervoer (p.14). Daar valt dus te scoren! Ook de RKA ziet CO2-vermindering als allerbelangrijkste maatregel. (P.5) 

De gemeente niet. Zij denkt dat ‘kernverdichting’ en ‘pleinenbeleid’ genoeg reductie zal geven, maar staaft dat nergens. In Tielt-Winge blijft de CO2-kraan dus open staan. Weliswaar startte de schepen zijn presentatie van het klimaatplan wél met CO2-reductie, maar de week nadien al besliste het schepencollege om niet in te tekenen voor het Vlaamse LEKP 2.1 engagement, dat precies gaat over het renoveren van huizen e.d. Alsof de klimaatcrisis toch een fantasietje van de oppositie is! De tijd dringt nochtans. Leuven reduceert 55% CO2 tegen 2030. Asse, Hoeilaart en de hele Druivenstreek zijn klaar voor CO2-monitoring en -vermindering met 40%. Samen met hun inwoners. Het kan dus! Behalve waar onwil koning is.

(SECAP = Burgemeestersconvenant; RKA = Risico- en Kwetsbaarheidsanalyse)