30 jun 2019

Tieltse hondenclub in Gecoro, Natuurpunt out

Goede ruimtelijke ordening is een zaak van representativiteit. Het ruimtegebruik door en voor verschillende bewonersgroepen, daarover gaat het. Naast  landbouw en retail als ruimtelijke activiteit hebben wij een paar kleinere bedrijven, scholen, kinderopvang en een busstation, maar de woonfunctie is heel dominant. Logisch dan ook dat de behoefte aan ontmoeting, aan veilige mobiliteit en aan groen van allerlei bewoners - senioren, kinderen, sportende Tielt-Wingenaren, mensen met een beperking (rolstoel e.a.) - centraal moet staan. Precies daarom moeten diverse leeftijds- en bewonersgroepen betrokken zijn bij het beleid, bij de Gecoro dus. Maar neen, in de adviesraad zien we alleen belangengroepen, “geledingen”: landbouwers, werkgevers, winkeliers, vakbonden. Inwoners zijn gewoon vergeten.

Sterker, de zaak van de natuur wordt in de komende legislatuur uitsluitend behartigd door de Tieltse Hondenclub. Natuurpunt – dat in Tielt-Winge nochtans veel leden heeft en gemeente-overstijgend en onafhankelijk is – werd meerderheid tegen minderheid weggestemd. Toeval of niet, ook de gekozen Gecoro-“deskundigen” hebben hetzij een markant blauw, hetzij oranje tintje. Groen kan dit soort deals maar matig appreciëren. Geen probleem met de hondenclub op zich. Zij doen uitstekend werk, maar hun bestaansreden niet is om natuurwaarden verdedigen, dat zie je met je ogen toe! Hoe Natuurpunters van CD&V-signatuur hierover denken? Goede vraag!

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.