Tip Groen helpt tragewegen-dispuut oplossen

19 Oktober 2022

Tip Groen helpt tragewegen-dispuut oplossen

Het zat er al een tijd bovenarms op in Meensel, tot in de rechtbank toe. Ook de gemeenteraad hoorde de kemphanen. 

Partij 1 wilde een private servitude laten inlijven bij de gemeentewegen om er de Boomgaard- en Bloesemwandelingen te kunnen organiseren. Partij 2 zei ‘Nee, dit is privé’. Een patstelling dus in een inderdaad zeer ingewikkeld juridisch kluwen. Tot Groen (in de raad van september) wees op een simpele oplossing, die de gemeente standaard al gebruikt voor de meeste doortochten van groepen wandelaars, fietsers en mountain bikers: vraag de eigenaar om toestemming, desnoods via bemiddeling. Meer was eigenlijk niet nodig. En zie: het werkte! Op een bordje staat nu te lezen wie daar in Meensel mag komen wandelen. Er is zelfs nog plaats op dat bordje. Mooi toch. Of hoe een praktijk die teruggaat tot de Middeleeuwen nog steeds kan werken. Intussen ook een ferme pluim voor de bemiddelaars die onze tip ter harte namen en de zwaar oplopende ruzie hebben ontmijnd! En nu…wandelen maar!