Tragewegenplan - Servitude-eigenaars opnieuw in het vizier!

18 September 2022

Tragewegenplan - Servitude-eigenaars opnieuw in het vizier!

Geloof het of niet, de bevoegde schepen gaat opnieuw alle trage wegen en alle ‘gemeentewegen’ (verharde straten) inventariseren en zo het ‘gemeentelijk wegenregister’ opstellen. Nu is die klus 10 jaar geleden al geklaard, o.a. op basis van de Atlas der Buurtwegen, maar die inventaris was ‘zoek geraakt’...

Tot Interleuven een duplicaat vond in zijn archieven. Kous af dan? Verre van. De aanbesteding voor deze opdracht voegt 2 categorieën wegen toe: de “publiekrechtelijke erfdienstbaarheden van doorgang” en de “wegen in feitelijke toestand van openbare weg”.

Bedenkelijk is dat de facto ook de eigenaars van private erfdienstbaarheden geviseerd zijn. In juni had de gemeenteraad ei zo na een private servitude bij het publiek domein ingelijfd. Het feit dat de eigenaar nooit kinderen wegjoeg van zijn weg en de processie toeliet, werd plots tegen hem gebruikt. Hij had maar moeten ingrijpen en omheiningen en poorten plaatsen. Erg toch dat het over het statuut van het eigendom moet gaan in plaats van over het recht van doorgang, dat slaat op het gebruik van de weg. Nochtans is de oplossing simpel: vraag eigenaars per evenement toestemming voor doortocht en geef b.v. garanties dat geen afval wordt achtergelaten.  Dat gebeurt al standaard voor wieler- en wandelevenementen. Waarom dan - de facto - alle soorten servitudes willen inlijven bij het openbaar domein??? Daar spinnen alleen advocatenkantoren garen bij.