09 dec 2016

Weer een stort stiekem op lijst te verkopen patrimonium!

Op de koopjeslijst van Tielt-Winge stond alweer een voormalig (kerkhof?)stort zonder vermelding van de bestemming die het perceel ooit had of wat er nu onder de grond steekt. Het gaat om 'woeste grond' ? zie de foto bovenaan ? op de Ossenberg, waar de stenen nog ongegeneerd uit enkele fikse puinhopen steken. Ook het 'stort van Houwaart' stond weer te koop, gewoon als 'bos'. Ongelooflijk maar waar!

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.