Afsprakenkader of ongebreidelde vrijheid?

02 Juli 2023

Afsprakenkader of ongebreidelde vrijheid?

Goede afspraken maken goede buren. Ook in Tielt-Winge. Toch blijven hier klachten komen over zomerse geluidoverlast en over overdreven snelheden. Een reglementje hier, een bordje daar, het werkt niet als de handhaving ontbreekt. Buren voelen zich in de steek gelaten. Terecht.  

Nochtans hebben vele gemeenten al een evenementenkader, dat in overleg met verenigingen, buurtbewoners en gemeente tot stand is gekomen en dat wordt gehandhaafd. Tot ieders tevredenheid. Gemeentebestuur... start dit overleg meteen. Het is het waard! 

Hetzelfde verhaal voor overdreven snelheden, die in Tielt-Winge schering en inslag zijn. Het bestuur lost dit op met een extra verkeersbord. Opgelost? Niet als de PZ tot de bevinding komt dat er echt een probleem is met te hoge snelheden én accidenten. Tijd dus voor ernstig overleg. Goede afspraken maken een goed bestuur! Schepenen, ga in overleg met uw burgers! Aarzel niet langer.