De ‘twaalf’ van Groen

26 Juni 2023

De ‘twaalf’ van Groen

Het congres van Groen van 13 mei schoof twaalf voorstellen oftewel ‘richtingaanwijzers voor de toekomst’ naar voor, die uit de bus kwamen na een participatietraject met 1000 leden. Vanaf september wordt op basis van deze twaalf het Groene verkiezingsprogramma uitgewerkt. ‘Een gezonde planeet blijft onze corebusiness, maar in de voorstellen zit ook een sterk sociaal luik’, aldus covoorzitter Nadja Naji. ‘We veranderen om te behouden wat we lief hebben’, zegt Jeremie Vaneeckhout. Zeker in tijden van klimaatcrisis is dat nodig. We moeten er bijvoorbeeld collectief voor zorgen dat tegen 2035 energiebesparende ingrepen en hernieuwbare energie haalbaar zijn voor iedereen.

De twaalf voorstellen dan

 • Twee kilometer rond elke school wordt een veilige fietsomgeving gecreëerd; alle moordstrookjes worden tegen 2030 versneld weggewerkt.
 • Tegen 2035 moet 30% van Vlaanderen natuur zijn
 • Een renovatiebon, collectieve renovatie-aanpak per wijk en lokale energiemaatschappijen moeten iedereen meenemen in de energietransitie.
 • De afvalberg verkleinen we door wegwerpproducten te vervangen door herbruikbare, door statiegeld in te voeren voor drankverpakkingen en door producenten te verplichten hersteldiensten te financieren.
 • Bedrijven moeten rapporteren welke stoffen ze lozen en zich verzekeren voor mogelijke accidenten.
 • Gemeenten werken samen in voedselregio’s om de lokale voedselproductie te ondersteunen.
 • De overheid biedt een zorggarantie voor iedereen. Zo worden wachtlijsten weggewerkt.
 • De toegang tot geestelijke gezondheidszorg moet laagdrempeliger.
 • In de zerotolerantie tegen moderne slavernij past onder meer een onweerlegbaar vermoeden dat maaltijdbezorgers van b.v. Deliveroo als werknemer worden beschouwd.
 • Elke school moet een armoedebeleid uittekenen en in het secundair onderwijs komt er een maximumfactuur.
 • Het sociaal huuraanbod wordt verdubbeld. Bij grote bouwprojecten moet 40% sociale woningbouw de norm zijn.
 • Asielzoekers krijgen een hertekende en eengemaakte beschermingsprocedure.