Gouverneur wil af van ‘dienstverlening afschaffen trage wegen’

20 Maart 2022

Gouverneur wil af van ‘dienstverlening afschaffen trage wegen’

In zijn antwoord op onze klacht dd 7 maart 2022 is gouverneur Spooren van Vlaams-Brabant scherp over het tragewegenbeleid in Tielt-Winge. Dat gaat uit van het privé belang van eigenaars en niet van het algemeen belang. 

Voetgangers hebben al eeuwen doorgangsrecht over kerkwegels op perceelsgrenzen en bosranden. Dat schaf je niet zomaar af. Toch zijn 9/10 dossiers bij ons afschaffingsdossiers en maar 1/10 verleggingen. Dat kan niet. Trage wegen afschaffen mag geen betaalde ‘dienstverlening’ zijn aan eigenaars en daar heeft het bij ons dus alle schijn van.

Wat dan wel? Doen wat het Decreet Gemeentewegen zegt: een inventaris maken van alle gemeentewegen en een tragewegenplan opstellen.  Maar schepen Allaerts is naar eigen zeggen niet gehaast (sic). Zijn dienst schoot wel in actie en bestelde een 30-tal tragewegenborden met mooie namen als Beuterveldweg, Beurterveldvoetweg en Baeyhechelenweg. Wie zoekt, die vindt! Wij vroegen alvast het lijstje op.