EEN SOCIALE EN RECHTVAARDIGE GEMEENTE

 

 

Performant sociaal beleid

Groen wil een performant sociaal beleid dat alert is voor en inspeelt op diverse vormen van kansarmoede en zorgnoden. We gaan voluit voor een woonbeleid dat het recht op wonen garandeert, ook voor wie een onzeker inkomen heeft. We willen als lokale overheid actiever worden op de woningmarkt en samen met sociale verhuurkantoren inzetten op nieuwe woonvormen die aangepast zijn aan de noden van de doelgroep (co-housing, kangoeroewonen, …). We kiezen voor een sterk armoedebeleid dat de sociale rechten garandeert van al onze burgers. We willen betaalbare en kwalitatieve zorg voor ieder op buurtniveau garanderen. We hebben aandacht voor de specifieke situatie van kwetsbare groepen: senioren (leeftijdsvriendelijke gemeente), LGBT’s (holebi’s en transgenders), mensen met een beperking, kinderen en jongeren die in armoede leven, ex-gedetineerden en psychiatrische patiënten. Kinderopvang organiseren we ook voor zeer vroege vogels. En vakantieopvang maken we voldoende uitdagend voor wie niet op vakantie kan. We willen ook ons steentje bijdragen aan ruimere problematieken zoals de SDGs, migratie en Fair-Trade.

 

Hoewel Tielt-Winge een gemeente is met heel weinig leefloontrekkers, betekent dit niet dat armoede en kansarmoede niet voorkomen. Wel integendeel.  Vooral bij de senioren is er verdoken armoede. Ze uit zich in de lage kwaliteit van de woningen – vaak met beperkt of geen basiscomfort - waarin senioren leven.  Wij pleiten voor kwalitatieve en aangepaste woningen in de dorpskern, al dan niet in kangoeroe- of aanleunvorm, om senioren toe te laten zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in de vertrouwde omgeving. Daarnaast wil Groen de zorgkwaliteit voor senioren, d.w.z. de maaltijdbedelingen, diensten voor thuiszorg en toegang tot een alarmcentrale voor noodoproepen, blijven garanderen. Ook het aanbod aan socio-culturele activiteiten wensen we te handhaven. Zorgnoden en sociale begeleiding worden aangepakt samen met partners. Diensten in eigen beheer zijn oké als er een kwalitatieve meerwaarde is voor dienst of product (b.v. maaltijden) of voor het personeel (statuut). M.b.t. de grootkeuken wil Groen een grotere bedrijfszekerheid (looptijd contracten met afnemers) en een oplossing voor de investeringskosten, die nu vooral door de burgers van Tielt-Winge worden gedragen. 

Blijft  het probleem van de kansarmoede, die op het platteland minder zichtbaar maar evengoed aanwezig is.  Kansarme gezinnen opsporen vereist actieve screening en samenwerking met eigen diensten (bib, cultuur, jeugd, sport, …), met vrijwilligers en met organisaties als scholen, sportclubs, Hartje Hageland, organisaties voor thuiszorg. Belangrijk is dat zowel kinderopvang als jeugdwerking als de socio-culturele (o.a. muziekschool en muziekverenigingen) en sportsector  (voetbal, judo, dans), eventueel in samenwerking met de lokale basisscholen, actief werven bij de kansarmere gezinnen. Gemeente of OCMW kunnen overwegen om kansenpassen ter beschikking te stellen.

Groen wil een kwalitatieve kinderopvang met voldoende ruime openingsuren, ook voor hele vroege vogels. Buitenschoolse opvang wordt georganiseerd in de school zelf of in een IBO in de school-omgeving. Groen wenst een snelle en duurzame oplossing voor de buitenschoolse opvang in Houwaart.

We bieden een gevarieerd en aantrekkelijk vakantieprogramma aan, vooral voor kinderen die niet met vakantie kunnen.

We maken van Tielt-Winge een leeftijdsvriendelijke gemeente, d.w.z. dat we een kinder-, jongeren- en seniorentoets opnemen in het beleid. We gaan voor toegankelijkheid en een positieve benadering van diversiteit in al zijn vormen. Bevordering van sociale cohesie en verbinding tussen burgers is een evident aspect van sociaal beleid.

We kijken ook over het muurtje en steunen Fair Trade. We scharen ons bovendien effectief achter de engagementsverklaring duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).