Tragewegenbeleid geen kwestie van privé maar van algemeen belang, dixit gouverneur

08 Maart 2022

Tragewegenbeleid geen kwestie van privé maar van algemeen belang, dixit gouverneur

Wie had dat gedacht… een blauwe burgemeester die teruggefloten wordt omdat zijn opvatting van privé en algemeen belang enigszins afwijkt van die van de gouverneur en van het Decreet Gemeentewegen! Die bovendien in een prijsofferte van landmeterskantoren het onderscheid tussen het opmeten van terreinen of eigendommen (m²) en van wegen (lm) niet vat.   

Ze staan nochtans netjes in een apart kolommetje op hun prijslijsten. Pas om meerwaardes in een dossier te berekenen gaat het weer over oppervlaktes i.p.v. lengtes. Niet echt ingewikkeld dus, maar ach, dit is peanuts in vergelijking met de fundamentele juridische kritiek waarmee ons gemeentebestuur – na een klacht van Groen - op de vingers wordt getikt door de gouverneur.

Die stelt immers dat een tragewegenbeleid per definitie het algemeen belang moet dienen en niet het privébelang. Trage wegen afschaffen of verleggen moet bijgevolg een uitzonderlijke procedure zijn. Dat is ze nu niet. Bovendien, zo stelt de gouverneur, kan je voor opmetingen die het algemeen belang dienen, geen retributie vragen van privépersonen! Anders gezegd: als de gemeente een landmeter wenst aan te stellen die voor doorsnee opdrachten interessant geprijsd is, maar voor wegendossiers helemaal niet, dan is dat haar zaak. Alleen moet ze die dure kost zelf betalen! 

Je zal op deze manier de les gespeld worden! Nochtans heeft Groen er bij elk tragewegendossier de afgelopen 9 jaar op gewezen dat een onpartijdig tragewegenplan, inclusief participatieronde, vereist is als basis voor elke beoordeling van een tragewegendossier. Zonder zo’n plan is het onmogelijk om ervoor te zorgen dat het afschaffen van trage wegen een uitzondering blijft i.p.v. een te betalen dienstverlening in het kader van privébelangen.

Bekkevoort klaarde de klus al in 2017. Het kan dus. Waar een wil is…  Tja. We beweren niet dat zo’n plan een eenvoudige klus is, maar met de duidelijke visie van het Decreet Gemeentewegen als uitgangspunt staat een gemeente alvast sterk. Wat houdt ons tegen?!