Wegen Kaaskorf, ogen dicht en blind vooruit!

03 Juni 2020

Wegen Kaaskorf, ogen dicht en blind vooruit!

Na bijna tien jaar van beloftes komen de Kaaskorfwegen en -riolering eindelijk op de tekentafel. Goed nieuws voor de inwoners? Als het aan de burgemeester ligt niet. Die blijft erop hameren dat er een verhaalbelasting komt. Betalen voor de weg voor je deur, zelfs als die op jouw terrein ligt. De grond moeten de bewoners ook nog eens gratis afstaan aan de gemeente. Anders kan die geen onderhoud doen. Dit is de versie van het bestuur. Het kan dus ook anders. Vroeger al en sinds het Decreet houdende de Gemeentewegen van vorig jaar nog meer. (Art. 13) Wegen die de voorbije dertig jaar publiek werden gebruikt, kunnen een gemeenteweg worden (inclusief onderhoud van de weg) door een gewone beslissing van de gemeenteraad. De gemeente kan dan ofwel eigenaar worden van de wegbedding, ofwel met de eigenaars (Art. 26§2) een erfdienstbaarheid afsluiten voor openbaar nut en dan wordt er niks verkocht of gratis afgestaan. In beide gevallen wordt best met de bewoners samengezeten over het soort weg dat er komt. Breed of smal? Asfalt of niet? Snelheid? Veiligheid? Geef de bewoners een stem bij de tekentafel!