Yes we can! Ruime meerderheid in gemeenteraad voor statiegeldalliantie!

29 Maart 2021

Yes we can! Ruime meerderheid in gemeenteraad voor statiegeldalliantie!

Drie jaar geleden deden de raadsleden nog schamper over de Statiegeldalliantie. Zwerfvuil was een kwestie van opvoeden, niet van statiegeld.  Maar nu de cijfers in Duitsland en Noorwegen tonen dat met statiegeld 90% van alle blikjes, PET en glazen drankverpakking wordt ingezameld, 70% minder zwerfvuil in de berm ligt en circulair grondstoffengebruik haalbaar is, stemde een ruime meerderheid van de raadsleden voor de motie van Groen om toe te treden tot de statiegeldalliantie. Daarmee zijn we de 194ste Vlaamse gemeente (van de 300) die de stap zet. Maar nu alle buurlanden – van IJsland tot Turkije – en ook Wallonië en Brussel ons zijn voorgegaan, konden we niet achter blijven. Vandaar dit extra zetje, waar we best trots op zijn!